Najcennejší dar, aký môžete ponúknuť, ste Vy sami.

Stužková slávnosť je tak ako svadba jedinečná udalosť, na ktorú spomínate celý život. Veľmi rád Vám poradím pri výbere hudby a programu.

Ako zvyčajne vyzerá program na stužkovú slávnosť?

Stužková slávnosť prebieha v tomto poradí: začíname nástupom (príchod) žiakov za sprievodu hudby, nasledujú príhovory riaditeľa školy, triedneho učiteľa, odovzdávanie stužiek, hymna Gaudeamus, zábavné scénky, večera, voľná tanečná zábava a čítanie častužiek o polnoci.

Zarezervujte si termín

Niektoré termíny mávam už rok dopredu zajednané, preto je najlepšie ozvať sa čo najskôr. Hrávam na celom Slovensku: Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Košice, Prešov.

Zarezervujte si termín

Niektoré termíny mávam už rok dopredu zajednané, preto je najlepšie ozvať sa čo najskôr. Hrávam na celom Slovensku: Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Košice, Prešov.